Radošovský jez

Dne 19.1.2008 si nehoda na jezu vyžádala 2 lidské životy. Až 2.3.2008 Ohře vyplavila tělo utonulého vodáka. Nechci se zabývat příčinou, proč se rozhodli sjet jez, který i při relativně nízkém průtoku patří k smrtelně nebezpečným. Jak poznat takový jez? Velmi dobře to popisuje Petr Ptáček a kolektiv ve skriptu záchrana z válce, kde čtenář najde spoustu informací i o samozáchraně a záchraně. Já bych se chtěl konkrétně zabývat jezem v Radošově a na fotografiích ukázat jeho nebezpečí.

 

 

Na obrázku je jez při průtoku cca 9m3/s. I za tohoto stavu se pod jezem vytváří válec, což je dáno konstrukcí spádové desky a vývařiště jezu.

Zde je vidět přibližná hranice vývarové linie při průtoku 9m3/s.

Tento snímek je pořízen při větším průtoku, cca 20-25m3/s. Vývarová linie se nachází cca 7m od jezu. Za tohoto stavu už se dost zvyšuje riziko utonutí i u vodáka se záchranou vestou.

 Zde je zachycen jez na jaře 2008 při průtoku kolem 70-90m3/s. Vývar končí až na hranici betonových pilířů, odhadem tak 12-15m od koruny jezu. Ve vývaru se pohubují větve, kmeny, dokonce hasící přístroj. Všechny tyto předměty zvyšují riziko těžkého úrazu, nehledě na skutečnost, že při takovém průtoku je sebezáchrana naprosto vyloučená a o záchranu ze břehu se lze pokoušet pouze s prvotřídní výbavou, technikou a znalostmi a hlavně velice rychle po pádu člověka do jezu. Při takovém stavu už jez budí veliký respekt a sjíždět ho může napadnout jen sebevraha. Nejvíce utonulých má jez na svědomí při menším průtoku, 25-50m3/s, kdy jeho nebezpečí není tak zřetelné.

 

Podívejme se na některé znaky.

1. Velmi dobře je vidět na bočním pilíři, kam až sahá voda při vyšším průtoku a tvar a délka vývaru. Při tomto pohledu je zřejmé, že jez je schopen tvořit velmi silný a dlouhý vývar při vyšším průtoku.

2. I při menším průtokuje hranice zřetelně vidět a poznat. Na fotografii jsou dobře zřetelné vývarové proudy i hranice vývaru. Vývarové proudy jsou nepravidelné, někdy můžou i pulzovat.

3. Na piliří nad jezem je zretelné, jak  voda nabírá na koruně a na spádové desce rychlost.

 

Pro zajímavost ještě jedna fotka z roku 2002.

I při velmi vysokém průtoku a minimálním rozdílu hladin jez vytváří velmi silné a dlouhé vývařiště.

 

Text a foto: Marek Němec